RaoVatQuangNinh.Vn

Unit 10 lớp 8 Skills 2 soanbaitap.com

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!
Giá: 0
Nơi đăng tin: Toàn quốc
Người liên hệ: Soanbaitap
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại liên hệ: 0936217849
Unit 10 lớp 8 Skills 2
Task 1. Look at the way this message is posted on an e-learning message board. Can you find any problems with it?
(Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học điện tử. Em có thể tìm bất kỳ những vấn đề nào trong đó không?)
Task 2. Listen to this interview between a 4Teen magazine reporter and Dr Minh Vu about netiquette and answer the questions.
(Nghe bài phỏng vấn này giữa biên tập viên 4Teen và Giáo sư Minh Vũ về phép tắc giao tiếp qua Internet và trả lờỉ câu hỏi)
Hướng dẫn giải:

1. The word is a combination of “net” and “etiquette”. It’s a set of rules for behaving properly online.

Tạm dịch: Netiequette là gì?

Từ mà là sự kết hợp giữa “net” và “equette”. Nó là một bộ quy tắc cho ứng xử trực tuyến phù hợp.

2. Don’t say and do unpleasant things online, just like real life.

Tạm dịch: Quy luật chính của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì?

Đừng nói và làm những điều không hài lòng trực tuyến, chỉ như cuộc sống thật.

3. It’s how we communicate with each other online.

Tạm dịch: Bên cạnh nội dung mà chứng ta giao tiếp, chúng ta nên chú ý điều gì khác?

Nó là cách chúng ta giao tiếp với nhau trực tuyến.
Task 3. Listen again to the interview an complete the following grid.
(Nghe bài phỏng vấn và hoàn thành hệ thống sau.)
Audio scripts:

Reporter: Dr Minh Vu, what exactly is ‘netiquette’?

Dr Minh Vu: The word is a combination of ‘net’ and ‘etiquette’. It’s a of rules for behaving properly online.

Reporter: Could you tell us the main rule of netiquette?

Dr Minh Vu: Remember that the people we’re communicating with online are real people. Don’t say and do unpleasant things online. just like in real life.

Reporter: But sometimes perhaps it’s not what we communicate, but how communicate...?

Dr Minh Vu: Absolutely. For example, if you write emails, or post comments using CAPS LOCK, this means you are shouting at people!

Reporter: Of course it’s not polite at all. What else should we do when sending emails?

Dr Minh Vu: Check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don't use to mudi shorthand. This may confuse your reader.

Reporter: How about behaviour in chat rooms and on message boards?

Dr Minh Vu: Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are but you are judged by the quality of your writing.

...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/chu-de/unit-10-lop-8
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Ngày đăng: 01:51:58 07-10-2021     Lượt xem: 18        

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo